Weet ons te vinden tijdens de uitvoering van Stroomlijn

Zoals in een eerder nieuwsbericht is vermeld wordt in de week van 18 juli het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek weer opgestart. Door bomen en struiken te verwijderen op plaatsen waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt, zorgen we ervoor dat rivieren ook bij hoogwater goed blijven doorstromen. Dit vermindert de kans op overstromingen.
Het uitvoeren van de werkzaamheden vraagt om een zorgvuldig proces. Niet alleen tijdens de uitvoering zelf, maar ook voortijdig. Eén van de maatregelen is dat onze ecologen voordat de uitvoering start, het gebied nogmaals controleren op aanwezigheid van o.a. broedende vogels.
Dit kan betekenen dat we bepaalde delen nu nog niet uitvoeren en hier later terugkomen als de vogels uitgebroed zijn. Deze werkwijze draagt bij aan een zorgvuldig proces om verstoring te voorkomen.

Wat betekent dit voor de planning?

De exacte planning dient hierdoor flexibel ingezet te worden. Wij proberen de planning actueel te houden door deze structureel bij te stellen. Het kan dus voorkomen dat wij in een gebied wat later starten dan op de globale planning is weergegeven. We proberen u op de hoogte te houden bij wijzigingen!

Voorkomen van hinder

We doen er alles aan om hinder door de uitvoering zo beperkt mogelijk te laten zijn. Per perceel worden de werkzaamheden, bij voorkeur over een aaneengesloten periode, uitgevoerd. Af te voeren materialen worden zo snel mogelijk van het werk verwijderd, waarbij dorpskernen zo veel mogelijk worden vermeden. We plaatsen informatieborden in de gebieden, zodat u weet wanneer wij aan het werk gaan. Ook treft u hierop onze contactgegevens aan.
Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons  op via 055 599 94 11.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Projectbureau Stroomlijn Nederrijn – Lek. Of kijk  op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn of www.btl.nl.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *