Stroomlijn | Nederrijn - Lek

Wat is de rol van BTL?

De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat onderzocht hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt en welke ingreep in de begroeiing het grootste effect op de waterstand heeft. BTL bepaalt tijdens de voorbereidingsfase (tot begin 2016) welke begroeiing daadwerkelijk verwijderd wordt. Dat doen we aan de hand van gesprekken met rechthebbenden en beheerders, ecologisch, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek, inventarisaties in het veld en ontwerpsessies.

Voor terreineigenaren heeft Rijkswaterstaat een factsheet opgesteld met de belangrijkste informatie over het onderhoud van de uiterwaarden en wordt er antwoord gegeven op 8 veelgestelde vragen.

Bekijk hier de factsheet voor terreineigenaren.

Foto’s project Stroomlijn | Nederrijn – Lek