Verloop van Stroomlijn Nederrijn Lek

Nadat we eind 2014 de opdracht voor Stroomlijn langs de Nederrijn en Lek hebben gekregen, hebben we onze inspanning in 2015 het grootste deel van het jaar besteed aan een intensieve gebiedsanalyse en –inventarisatie en gesprekken met rechthebbenden en belangengroepen. Eind 2015 hebben vervolgens de eerste uitvoeringswerkzaamheden plaatsgevonden langs de Lek. Hoe gaat Stroomlijn bij de Nederrijn en Lek nu verder?

Inloopavonden

In november van 2015 en begin januari 2016 hebben in bijna alle gemeenten inloopavonden plaatsgevonden. Deze avonden waren bedoeld om voorafgaande aan de vergunningaanvragen andere belangstellende te informeren over de plannen en hun reactie in te winnen. Deze avonden zijn goed bezocht, vele van u hebben ons weten te vinden om uw mening kenbaar te maken. O.a. op basis van deze input zijn en worden de ontwerpen aangescherpt.

Wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van de inloopavonden middels persbericht en via sociale media. Indien u onverhoopt onze inloopavond heeft gemist en u alsnog uw vragen en/of reactie op de plannen, voor aanvang van de vergunningaanvraag, kenbaar wilt maken  aarzel dan niet om ons uw vraag te mailen of telefonisch contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord,

Verdere trajectvergunningsaanvragen

Spoor 2: De conceptbesluit vergunningen voor spoor 2 hebben inmiddels ter inzage gelegen. Het gaat hierbij om de uiterwaarden met de nummers 6, 9, 10, 14, 16, 18 en 25; zie kaart. De binnengekomen zienswijzen worden momenteel door ons en Rijkswaterstaat bekeken, waarna de bevoegd gezagen om een definitief besluit vergunningen wordt gevraagd. Deze definitieve besluiten liggen van circa begin maart 2016 tot en met medio april 2016 ter inzage.

Spoor 3: Voor spoor 3 (uiterwaarden met de nummers 8, 13, 17, 24; zie kaart) is de vergunningaanvraag medio december 2015 naar de bevoegde gezagen gestuurd. Deze wordt momenteel door hen behandeld en de conceptbesluiten hiervan liggen van ca. begin maart t/m medio april 2016 ter inzage.

Spoor 4: Voor spoor 4 (uiterwaarden met de nummers 7, 15, 19, 20, 21, 22, 23 ; deze kaarten zullen vanaf begin februari op deze website te zien zijn) wordt momenteel het definitieve ontwerp vastgesteld i.o.m. Rijkswaterstaat, o.a. op basis van de input van de inloopavonden van j.l. Hierna worden ook voor deze gebieden de vergunningen aangevraagd bij de bevoegd gezagen. De conceptbesluiten hiervan liggen vanaf circa begin april 2016 tot en met medio mei 2016 ter inzage.

De locatie waar de stukken ter inzage liggen zijn de gemeentes waar het ‘Spoor’ van toepassing is. Het betreft dan de complete set van vergunningen binnen het spoor waar dit DO/ uiterwaarden valt. Daarnaast zijn de vergunningen te vinden op de website www.coordinatiestroomlijn.nl.

Uitvoering spoor 2, 3 en 4

De uitvoering van de sporen 2 t/m 4 is afhankelijk van de datum waarop vergunningen onherroepelijk zijn. Zoals nu de verwachting is, zal  dit voor spoor 2 medio april 2016* en voor de sporen 3 en 4 medio augustus 2016 zijn. Het verwijderen van de vegetatie binnen alle sporen dient uiterlijk 31 december 2016 gereed te zijn.

*Natuurlijk houden wij tijdens de uitvoering rekening met de aanwezige natuurwaarden. In het bijzonder tijdens ‘gevoelige periodes’, zoals het broedseizoen. Hierdoor kan het zijn dat we bepaalde gebieden pas NA het broedseizoen gaan uitvoeren. Ons team van ecologen en de ecologen van Rijkswaterstaat houden hier nauwlettend toezicht op.

Willem Wijnen
Omgevingsmanager BTL

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *