Uitvoering spoor 1

De vergunningprocedure loopt momenteel nog, maar we hopen op 26 oktober a.s. te kunnen starten met de uitvoering van spoor 1 (DO 1 t/m 5).

Zoals u misschien al weet werkt Rijkswaterstaat – vanuit het programma Stroomlijn – aan het onderhoud van de begroeiing in uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden gaat stromen, kunnen bomen en struiken de doorstroming van het water belemmeren. Hierdoor stijgt het waterpeil en neemt de kans op een overstroming toe. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid. De voorbereiding van deze werkzaamheden langs de Nederrijn en Lek spoor 1 is reeds door BTL afgerond.

Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden gaat BTL in opdracht van Rijkswaterstaat de begroeiing verwijderen. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Daarnaast voeren we de werkzaamheden uit met zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden.

Uitvoeringsplanning
In onderstaande tabel staat de globale planning van alle uiterwaarden die we nu gaan uitvoeren. Klik op de tabel om de tabel te vergroten.

tabel nieuwbericht spoor 1

Voorkomen van hinder
We doen er alles aan om hinder door de uitvoering zo beperkt mogelijk te laten zijn. Per perceel worden de werkzaamheden bij voorkeur over een aaneengesloten periode uitgevoerd. Af te voeren materialen worden zo snel mogelijk van het werk verwijderd, waarbij dorpskernen zo veel mogelijk worden vermeden. Ook werken we alleen als het licht is. Grondeigenaren die recht van overpad moeten verlenen, worden geïnformeerd.

Mocht u desondanks hinder ondervinden of vragen hebben, neem dan contact op met ons op tijdens de uitvoering op 055 599 94 11.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Projectbureau Stroomlijn Nederrijn – Lek. Ook kunt u een kijkje nemen op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn of www.btl.nl.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *