Rijkswaterstaat gunt stroomlijnen van uiterwaarden aan Arcadis, BTL en Courant

27-11-2014 | Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier | persbericht

Advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS, BTL en Courant (Tauw, Eelerwoude, Bruins & Kwast) stroomlijnen de komende jaren voor Rijkswaterstaat ieder een deel van de uiterwaarden in het rivierengebied. Vegetatie wordt verwijderd zodat het water bij een hoge waterstand zonder belemmering naar zee kan stromen. Hierdoor wordt de kans op overstromingen verkleind.

Met de opdracht is een bedrag van 11,3 miljoen euro gemoeid, waarvan 3,1 miljoen voor ARCADIS, 3 miljoen voor BTL en 5,2 miljoen voor Courant. Eind 2016 is het werk gereed. Eerder dit jaar werden de eerste twee delen al gegund aan Krinkels-CSO.

Om de doorstroming in de uiterwaarden te verbeteren voert Rijkswaterstaat samen met terreineigenaren en -beheerders allerlei maatregelen uit in het kader van programma Stroomlijn. Zo worden bomen en struiken uit de stroombaan verwijderd en in dichtbegroeide rietlanden verdwijnen de wilgen. In totaal wordt 1200 kilometer aan uiterwaard onder handen genomen. Een kwart van de uiterwaarden is al aangepakt. In drie verschillende contracten is het aan BTL, ARCADIS en Courant de opdracht om 600 kilometer uiterwaard te stroomlijnen. Waar BTL de vegetatie bij de Nederrijn en Lek verwijdert, verzorgt ARCADIS dit bij de Onbedijkte Maas van Susteren tot Mook en Courant bij de IJssel. De opdrachtnemers zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de maatregelen.

Voor deze drie contracten heeft Rijkswaterstaat de markt vroegtijdig benaderd, dit gebeurde namelijk tijdens de planfase. ‘Zo halen we de beste kennis uit de markt’, aldus Joke Cuperus, vanuit Rijkswaterstaat eindverantwoordelijk voor Ruimte voor de Rivier en programma Stroomlijn. De gunning is gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het werk is verdeeld over de resterende drie deelgebieden. Per deelgebied scoorden alle partijen het beste op de kwaliteit van het plan van aanpak, benadering van de omgeving, planning en duurzaam beheer.

Gert Kroon, algemeen directeur van ARCADIS is blij met de gunning. “Een goede doorstroming van de rivieren is van levensbelang. Wij zijn er trots op om een bijdrage te kunnen leveren aan een goede doorstroming in de rivieren in combinatie met een verbetering van de leefbaarheid langs de rivieren. Bij dit soort klussen komen de verschillende disciplines van ons bedrijf samen bijvoorbeeld waterbeheer, compliance en projectmanagement.” Olaf Janssen, Algemeen Directeur bij BTL vult aan: “Ook wij zijn trots dat onze organisatie een bijdrage mag én kan leveren aan deze oer-Hollandse uitdaging.”Annemieke Nijhof, CEO van Tauw benadrukt nog: “Ook wij zijn trots op dit project omdat we hiermee bijdragen aan de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in onze regio. Geen steen verleggen in de rivier, maar de ruimte vrijmaken die het water nodig heeft!”

Stroomlijn: Werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Zo werken we samen aan een veilig rivierengebied.

Bron: http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2014/11/Rijkswaterstaat-gunt-stroomlijnen-van-uiterwaarden.aspx

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *