Onderhoud van begroeiing in de uiterwaarden langs de Lek en Nederrijn weer van start

Programma Stroomlijn vermindert de kans op overstromingen

In de week van 18 juli gaat het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek weer van start. Door bomen en struiken te verwijderen op plaatsen waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt, zorgen we ervoor dat rivieren ook bij hoogwater goed blijven doorstromen. Dit vermindert de kans op overstromingen. Het onderhoud heeft een aantal maanden stilgelegen, dit om broedende vogels niet te verstoren.

Werkzaamheden die u hierbij kunt verwachten zijn: het verwijderen en afvoeren van begroeiing, takhout versnipperen en stobben frezen. De uitvoering van het werk gebeurt zorgvuldig: vlak voor de start van het werk bekijken de ecoloog van de aannemer en een onafhankelijk gespecialiseerd ecologisch bureau de situatie ter plekke. Treffen zij beschermde soorten aan, dan wordt het werk stil gelegd, of blijft er begroeiing staan. Werklocaties en rijroutes zullen tijdig en goed worden aangegeven. Het verwijderen, en eventueel versnipperen en afvoeren van de begroeiing wordt zo uitgevoerd dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. Mocht u desondanks hinder ondervinden of vragen hebben, neem dan contact op met ons  op via 055 599 94 11.

Planning

De exacte planning is onder andere afhankelijk van de aanwezigheid van broedvogels, de begaanbaarheid van de uiterwaarden ivm hoogwater, en wanneer de vergunningen zijn verleend. De werkzaamheden langs de Nederrijn en Lek dienen eind 2016 gereed te zijn.

Via deze link kunt u de globale planning van alle uiterwaarden die we nu gaan uitvoeren bekijken.

Voorlopig geen uitvoering van Stroomlijn bij Kampen en Varik

Op donderdag 8 juli is tijdens een overleg in de Tweede Kamer een motie aangenomen. Met deze motie verzoekt de Kamer om met natuurorganisaties mogelijke alternatieven voor Stroomlijn te verkennen voor wat betreft de werkzaamheden bij Kampen en Varik. Rijkswaterstaat verwijdert daarom voorlopig geen bomen en bosschages in de uiterwaarden bij Kampen en Varik.

Altijd op de hoogte

Wilt u weten hoe de plannen voor uw omgeving eruit zien? Wat ze voor u persoonlijk betekenen? Kijk dan op website www.stroomlijnnederrijn.nl en www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn. Hier vindt u informatie over de werkzaamheden, vergunningaanvragen en de planning ervan. Voor uw specifieke vragen of opmerkingen over de geplande werkzaamheden en andere zaken kunt per email contact opnemen met snl@btl.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Projectbureau Stroomlijn Nederrijn – Lek. Of kijk  op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn of www.btl.nl.

Samenwerken aan hoogwaterveiligheid

Programma Stroomlijn levert samen met andere programma’s van Rijkswaterstaat, zoals Ruimte voor de Rivier, een belangrijke bijdrage aan het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Want het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Dit betekent dat we blijvend moeten werken aan bescherming tegen hoogwater.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *