Stroomlijn | Nederrijn - Lek

Mijn uiterwaard

In de overzichtskaart ziet u alle deelgebieden (ook wel DO’s te noemen) verspreid over perceel 4, NederRijn Lek. De nummering van de deelgebieden staan voor een geografisch gebied. Als u op het cijfer klikt krijgt u de betreffende detailkaarten van dit gebied te zien. Hierop ziet u welke ontwerpkeuzes gemaakt zijn en waar werkzaamheden zullen plaatsvinden. De komende periode worden ook de ontwerpkaarten van de overige gebieden toegevoegd.