Stroomlijn | Nederrijn - Lek

Hoe werken we?

In samenwerking met eigenaars en beheerders van de uiterwaarden en andere belanghebbenden voert BTL tussen medio 2015 en einde 2016 verschillende ingrepen uit langs de Nederrijn en Lek. Daarbij richten we ons op de stroombaan. Dat is de route waar het water bij hoogwater het hardst stroomt. Het duurzaam beheer vindt aansluitend plaats. Zo werken we aan een veilig rivierengebied, waarin de natuur de ruimte krijgt.

  • We verwijderen bomen en struiken uit de stroombaan en ingericht als grasland of akker.
  • In dichtbegroeide rietlanden verwijderen we wilgenopslag om de doorstroom te verbeteren.
  • Bossen houden we zoveel mogelijk intact. We verwijderen alleen lage begroeiing en/of de onderste takken van bomen.
  • Cultuurhistorische heggen en monumentale bomen blijven behouden.
  • We houden rekening met wettelijk beschermde dier- en plantensoorten.

Voor terreineigenaren heeft Rijkswaterstaat een factsheet opgesteld met de belangrijkste informatie over het onderhoud van de uiterwaarden en wordt er antwoord gegeven op 8 veelgestelde vragen.

Bekijk hier de factsheet voor terreineigenaren.

BTL doet er alles aan om overlast door werkzaamheden tot een minimum te beperken voor omwonenden, gebruikers en omgeving.

Planning

Onderstaande tabel geeft de globale planning van de werkzaamheden weer.
WatWanneer
Inventarisaties en onderzoekVoorjaar – zomer 2015
NB: Specifieke inventarisaties flora en fauna kunnen later uitgevoerd worden.
Definitief ontwerpAfhankelijk van gebied, vóór vergunningaanvraag
Aanvragen vergunningenZomer 2015
UitvoeringNajaar 2015 en najaar 2016

Foto’s project Stroomlijn | Nederrijn – Lek