Eerste uitvoeringsvergunningen aangevraagd

Na een periode van intensieve gebiedsanalyse en -inventarisatie hebben we medio april de eerste ontwerpen opgesteld en afgerond. In deze periode hebben we met bijna alle rechthebbenden en gemeentes in het gebied gesproken. Op basis van de analyses, gesprekken en belangenafweging hebben we zes deelgebieden met een ontwerp voorgelegd aan Rijkswaterstaat . Begin mei is de eerste reeks vergunningen voor de uitvoering van de eerste vijf deelgebieden aangevraagd. Het zesde deelgebied gaat met een volgend vergunningentraject mee.

Verdere trajectvergunningsaanvragen

De vergunningsaanvragen worden de komende tijd behandeld door de daarvoor verantwoordelijke organisaties, zoals gemeenten en waterschappen. Zij bepalen wat hun besluit over deze aanvragen is. De aanvragen en besluiten worden, naar verwachting begin juli, op één website verzameld en ter inzage gelegd. Op dat moment kan iedereen hierop reageren. Wij houden u op de hoogte over de voortgang van dit traject en de manier waarop u kunt reageren.

Vergunningaanvragen volgende gebieden

BTL voert het Programma Stroomlijn voor 180 km rivier uit. Voor de gebieden waarvoor nog geen vergunning is aangevraagd loopt het inventarisatietraject naar tenzij´s nog, voornamelijk voor het onderdeel ecologie. De vergunningen voor de volgende gebieden worden uiterlijk aan het eind van de zomer aangevraagd. Via deze website houden we u daarvan op de hoogte.

Saskia Wielenga
Vergunningenmanager BTL

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *