5 juli 2016: inloopavond over uitvoering programma Stroomlijn in de Redichemse waard

Dinsdag 5 juli is er voor de inwoners van Culemborg een inloopavond over werkzaamheden in de Redichemse waard in het kader van het programma Stroomlijn. De bijeenkomst vindt plaats bij Watersportvereniging De Helling (Helling 2, Culemborg). De zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.
Tijdens deze avond kunt u zich aan de hand van brochures en kaarten op de hoogte stellen van de uitvoering van de werkzaamheden. Medewerkers van Rijkswaterstaat en uitvoerder BTL zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Minder begroeiing, minder kans op overstroming

In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. In opdracht van Rijkswaterstaat en in afstemming met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden gaat uitvoerder BTL aan de slag om op een aantal plaatsen langs de Nederrijn en Lek de begroeiing te verwijderen. De begroeiing wordt alleen verwijderd daar waar de rivier het hardste stroomt bij hoogwater. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.

Zorgvuldige aanpak

Bij de uitvoering van Stroomlijn gaan we zorgvuldig te werk. Waardevolle heggen en monumentale bomen blijven behouden. Ook houden we rekening met het broedseizoen en beschermde dier- en plantensoorten zoals de bever, ijsvogel en stroomdalgrasland. In 2015 zijn er de nodige onderzoeken en gesprekken geweest om te bepalen welke begroeiing er in deze uiterwaard verwijderd moest worden. Ook zijn we met enkele belangenorganisaties in het veld gaan kijken. In november vorig jaar organiseerden we een eerste inloopavond om uw reactie op de ontwerpen te peilen. Op basis van die reacties en onderzoeken zijn de definitieve ontwerpkaarten opgesteld. Op basis van de ontwerpkaarten zijn vervolgens de benodigde vergunningen aangevraagd. Het definitieve vergunningenbesluit ligt momenteel ter inzage. De uitvoering van het werkelijk verwijderen van vegetatie in de Redichemse waard staat gepland voor augustus-september 2016.

Samenwerking aan hoogwaterveiligheid

Onderhoud van begroeiing is een noodzakelijke aanvulling op de maatregelen om onze dijken te versterken (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en onze rivieren te verruimen (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken). Dat is hard nodig, want het regent vaker en harder, ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Dit betekent dat we blijvend moeten werken aan bescherming tegen hoogwater.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *