Slide background

Zorgvuldig beheer

voor een evenwichtige omgeving

Slide background

Een open landschap

met een goede doorstroming

Wat is

stroomlijn?

Verbeterde veiligheid door onderhoud aan uiterwaarden

Door toenemende regenval krijgen Nederlandse rivieren steeds vaker te maken met hoogwater. De uiterwaarden vangen het overtollige water op. Daarom is het voor de veiligheid belangrijk dat ze goed blijven functioneren. Rijkswaterstaat heeft onderzocht waar het water –  bij hoogwater – het hardst stroomt en welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Na een zorgvuldige afweging van belangen is besloten om zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan te verwijderen.

BTL is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het onderhoud langs de Nederrijn en Lek. Kijk hier voor meer informatie over het complete Stroomlijn-programma. Stroomlijn is onderdeel van Ruimte voor de Rivier.

Daarom is actie belangrijk

In het geval van hoogwater kan begroeiing de doorstroom in de uiterwaarden belemmeren en blokkades veroorzaken. De takken van struikgewas vormen samen een behoorlijk obstakel voor het water. Dit effect wordt versterkt doordat drijvend vuil zich in die struiken ophoopt. Daarom is goed onderhoud van de begroeiing erg belangrijk. Zo voorkomen we dat de Nederrijn en Lek buiten hun oevers treden en voor overlast en schade zorgen.

Nieuws

Start uitvoering duurzaam beheermaatregelen

/
De afgelopen twee jaren is beplanting in de uiterwaarden verwijderd voor een betere doorstroming van de rivier bij hoogwater. Inmiddels is op de meeste terreinen het werk afgerond: stobben zijn gefreesd en het terrein is ingezaaid met gras of is te gebruiken voor akkerbouw.

Einde van Stroomlijn Nederrijn Lek is bijna een feit!

/
Na een periode van 1,5 jaar voorbereiding o.a. bestaande uit een intensieve gebiedsanalyse en –inventarisatie, ca. 600 gesprekken met rechthebbenden en belangengroepen, 16 inloopavonden, diverse struintochten/ excursies zijn we afgelopen zomer gestart met de uitvoering

Weet ons te vinden tijdens de uitvoering van Stroomlijn

/
Zoals in een eerder nieuwsbericht is vermeld wordt in de week van 18 juli het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek weer opgestart.

Foto’s project Stroomlijn | Nederrijn – Lek

Maak kennis met onze medewerkers

Saskia Wielenga
Saskia WielengaOmgevingsmanager
Markus van Werde
Markus van WerdeTechnisch manager
Andre Hingstman
Andre HingstmanContractmanager